http://xe-day.blogspot.com/

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Giới thiệu các sản phẩm xe đẩy


Xe đẩy hàng Jumbo HL-110
1,750,000  VNĐ
Xe chở hàng đa năng DN-460 ( thép)
980,000  VNĐ
Xe đẩy 2 tầng Phong Thạnh XTB100T2
2,200,000  VNĐ
Xe đẩy siêu thị AR60-1
1,860,000  VNĐ
Xe đẩy cày 2 bánh XC150
727,000  VNĐ
Xe đẩy cày 2 bánh XC100
630,000  VNĐ
Xe đẩy Prestar NG-401-8
8,200,000  VNĐ
Xe đẩy hàng đa năng DN-470
2,000,000  VNĐ
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150
1,300,000  VNĐ
Xe đẩy hàng Inox 1 tấng
0  VNĐ
Xe đẩy hàng Inox 3 tầng
0  VNĐ
Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F
1,320,000  VNĐ
Xe đẩy hàng Gold DT-02
2,000,000  VNĐ
Xe đẩy hàng Gold DT-03
3,150,000  VNĐ
Xe đẩy hàng X485
1,500,000  VNĐ
1 | 2 | 3 | 4 |

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét